Józef Polok

Józef Polok doł wiēncēj jak 2000 kōncertów ze Kapelōm Czerniakowskōm (nieskorzij Warszawskōm) we Polsce a za granicōm (Czechy, Nimce, Finlandiŏ, Kanada, USA) razem ze nojwiēnkszymi gwiozdami polskij estrady a biny. Nagroł płyty "Kapela Warszawska", "Kolędy" a "Tylko we Lwowie" - piērszŏ po wojnie "lwowsko płyta" we Polsce, za kiero dostoł Złotŏ Płyta w 1987 r. Ôd 1988 r.sztyjc spółpracowoł ze Telewizyjōm Polskōm. Prowadziōł piērszy Kōncert Życzēń w ślōnskij godce, wystōmpiōł w cýklu programów o ślōnskij tēmatyce pt. "Życie Erwina Respondka", we programach "Rozmowy o Górnym Ślonsku" Kazimierza Kutza, we kierych - jako napisoł redachtōr "Polityki" - piērszy roz ślōnski wic stoł sie kunstēm. Poprowadziōł tyż cýkl programów "Śląska Laba", podle OBOP były to nojbardzij lubiane programy do szpasu w 2002 r. Wziōn udział we mocce nagrań radiokowych a płytowych ze artystami ze Ślōnska, m.in. z Kabaretem "Rak". Ôd roków 90. setki razy wystompiōł ze synkiēm na estradzie; fest ceniōny kōnferansjer ôficjalnych trefów a imprez ôkolicznościowych (m.in. ślōnski finały Wielij Ôrkiestry Świōntecznēj Pōmocy). Ôd 2002 r. nojczēnścij wystēmpowoł ze Kapelom ze Ślōnska. We kożdēj swoij prezēntacji estradowēj czy telewizyjnēj podkreśloł swoji rybnicki korzēni, co dokumēntowoł ôgromnie piēknōm - bo praje stōnd pochodzōncōm - gwarom. Laureat Nagrody Hanysy 2004 za estardowŏ elegancyjŏ.

Linki

rybnik.com.pl tvt
szkolak.rybnik.pl

Kōntakt

Paweł Polok
tel. +48 502 032 712
ppolok@kapela.rybnik.pl

Kaj nos nejdziesz?

  • image
  • image