Marcin Ochojski

Muzykant, instrumēntalista, kōmpozytor nojwiēnkszych szlagrów Kapeli ze Ślōnska; robiōł i robi tyż aranżacje a kōmpozycje muzyczne do telewizyje TVS Silesia a Górnoślōnskij Telewizyje TVT. Absolwent Akadēmie Muzycznēj we Krakowie. Zaczōn sie uczyć muzykowanio kiej mu było 7 lot, a praje sztwiercina wieku już uczy inkszych muzykowanio na instrumēntach. Muzykuje tyż we kapelach Syrinx a Arton, a we swoi karierze dowoł kōncerty m.in. we Ameryce Północnēj, Izraelu, Austryji, Nimcach a tyż we Marklowicach. ;)

Linki

rybnik.com.pl tvt
szkolak.rybnik.pl

Kōntakt

Paweł Polok
tel. +48 502 032 712
ppolok@kapela.rybnik.pl

Kaj nos nejdziesz?

  • image
  • image