Paweł Polok

Paweł Polok - dziēnnikarz, kōnferansjer, wicman a wigyjc, mocka razy wygroł kōnkursy recytatorski, śpiēwok a frōntmēn "Kapeli ze Ślōnska". Sztudiērowoł we Instytucie Nauk Politycznych a Dziēnnikarstwa na Ślōnskim Uniwersytecie a historyjŏ Ślōnska we Collegium Invisibile we Wiēdniu. Naukowy szpec ôd publicznēj przemowy a debaty. Ôd 1996 roku wystēmpuje na binach Ślōnska, Polski a Ôjropy. Wystompiōł we wiēncēj jak tysiōncu programów TV a radiowych, miēndzy inkszymi we "Liście szlagierów po Ślōnsku" (autor a prowadzōncy), "Tajemnicach Ślōnska" (tyż autor a prowadzōncy), "Wicach i godkach" (spółprowadzōncy a autor wiców), "Gotowaniu po śląsku" (autor a spółprowadzōncy) abo we serialu "Święta wojna". Kiej wystēmpuje a prowadzi kōncert - zowdy łōnczy Ślōnski wic ze estradowōm elegancyjōm. Wice a wyzgierne godki przestowiane niē yno na estradzie, nale tyż na ekranie TVP3 Katowice, TVS Silesia a Górnoślōnskij Telewizyji TVT, zowdy a wszyndzi dowajōm Mu brawa. I rychtyk nie yno na Ślōnsku, bo we Gorolowicach tyż! A we wolnych momēntach dalij sztudiēruje sekrety historyje Ślōnska a ku tymu zbiēro wina a staroci. Szpecjalnie idzie Mu ô... A dyć... Ô to sie Go muszōm Ôni sami pytać. Nojlepszy po kōncercie.

Linki

rybnik.com.pl tvt
szkolak.rybnik.pl

Kōntakt

Paweł Polok
tel. +48 502 032 712
ppolok@kapela.rybnik.pl

Kaj my som

  • image
  • image